منوی دسته بندی
نام و نام خانوادگی مسئول موکب(ضروری)
مثلا موکب پذیرایی از زوار در دو وعده نهار وشام
آدرس محل سکونت(ضروری)
لیست اعضا اصلی موکب (حداکثر 5 نفر)(ضروری)
شخص دوم(ضروری)
شخص سوم(ضروری)
شخص چهارم(ضروری)
شخص پنجم(ضروری)