ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان

همه باشیم برای امام حسین

امام حسینی که برای همه است

بازدید رئیس ستاد اربعین از مرز ریمدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امیر احمدی، رئیس ستاد اربعین کشور از مرز ریمدان بازدید و نحوه چگونگی خدمات دهی و خدمات رسانی به زائران پاکستانی در این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

اسکرول به بالا