تماس با ما

روابط عمومی ستاد:09150134444

دبیر ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان:09153416396  رضا بختیاری